Magunkról 

Szacsvay ImreIskolánkat a mindenkori jó eredmények, a színvonalas oktatói-nevelői munka a magyar nyelven történő oktatás élvonalában tartotta. Ezért volt a változások előtt is jó neve a 9-es iskolának, és ugyanezért bírt megmaradni osztályainak a száma a változások után is. Az utóbbi évek eredményei között az is fontos mozzanat volt, amikor a régi 14-es/Dacia Általános Iskolából a magyar nyelvű elemi osztályok átkerültek a mi tanintézményünkbe, így a belvárosban elhelyezkedő iskolánk elemi osztályai a városházától az állomásig fedik le a város területét, de szép számmal járnak be V-Vlll osztályos diákok a környező településekről is főleg akkor, ha a szülők Váradon dolgoznak.

Mindig a kemény munkára fektettük a hangsúlyt, ezért voltunk/vannak kimagasló eredményeink tantárgyversenyeken, helyi, megyei országos vagy nemzetközi vetélkedőkön, és ezért volt nagyszerű dolog Szacsvay Imre Általános Iskolává válni 2011-ben. Most még inkább hisszük és valljuk Szacsvay szavait: „A valódi, az igaz szabadságot nem háborúk és lázadások, hanem az ész mindenható tüze termi meg.”


Molnár Tünde - webmaster