Szacsvay Imre Általános Iskola  Könyvtári beszámoló a 2014-2015 tanévről


Az új tanév a könyvtári könyvek és a tankönyvek leltározásával kezdődött az olvasóközönség kisebb nagyobb bánatára. Nem kis időbe telt mire nyitásra került a sor.

A könyvállomány 17480 kötete, és a tankönyvek (5062db) kerültek ellenőrzésre.  Elengedethetetlen volt mivel az előző könyvtáros nyugdíjba vonult, ezért októbertől jó- magam vezetem iskolánk könyvtárát.  Kihívás volt számomra, kilenc év tapasztalattal a hátam mögött, könyvtárat vezetni mégiscsak több munkát, odafigyelést igényel.

Első lépésnek fontosnak tartottam a könyvtárhasználati szabályzatot amit igazgatónőnk is jóváhagyott.

Novemberben könyvtári polcokkal bővült a könyvtár. Nagy Enikő a Pedagógiai liceum aligazgatónője jóvoltából, így alkalmasnak találtam a könyvtár átrendezését, rendszerezését.

Öt fő kategóriába soroltam: magyar irodalom, gyermekirodalom, világirodalom, román irodalom és román irodalom magyarul. A többi könyvállomány témakörök szerint került elrendezésre a következő kategóriákba: lexikonok, szótárak, pedagógia, zenetudomány, orvostudomány, vallás, képzőművészet, természettudomány, idegennyelvek, kémia, fizika, matematika, történelem, technika. Az elavult, elhasználódott könyveket közbe folyamatosan kiselejteztem.

Könyvadomány érkezett a Magyar Kormánytól a  PKE könyvtárán keresztül az Osztrák Magyar Monarchia képekben 21 kötetből álló sorozattal lett gazdagabb könyvtárunk.

Decemberig sorra került minden osztály számára az olvasást motiváló könyvtár-órára. Előzetes egyeztetés alapján a tanítónőkkel  és osztályfőnökökkel. így az alsótagozat 25 osztályából 572 diák, a felsőtagozatból 293 diák látogatta meg könyvtárunkat.

Mivel az új tanévtől hozzánk csatolták a biharpüspöki Juhász Gyula általános iskolát így egy fiókkönyvtárral bővültünk, közel 2000 kötettel. Heti egy napon szerdán ott tartok szolgálatot.

A magyarországi Matekguru megyei szintű matematika tantárgyversenynek biztosított helyszint a könyvtár, itt került megrendezésre a George Emil Palade biológia tantárgyverseny is.

Számos esetben, így mesevetélkedőre való felkészítés is a könyvtárban zajlott.

Február 14-én ünnepeltük a Nemzetközi Könyvajándék Nap (International Bookgiving Day) egy önkéntes kezdeményezés, amelynek célja, hogy növelje a gyerekek hozzáférési lehetőségeit a könyvekhez, és hogy mégtöbb kedvet kapjanak az olvasáshoz.

A Nemzetközi Könyvajándék Napon azt szeretnénk elérni, hogy adjon mindem felnőtt egy gyereknek egy könyvet február 14-én.

Az OSZK Könyvtári Intézetével folyamatosan tartom a kapcsolatot, a hírlevelükre reagálva, sikerült szert tenni a gyulai Mogyoróssy János városi könyvtár fölös példányaira, májusban 577 kötettel bővült könyvtárunk főleg gyermekirodalom, ifjúsági irodalom köteteket hoztunk el.

Júniusban sikerült beszerezni az iskolának egy könyvtári programot ami hatékonyabban bíztosítja a munkát a diákok és a könyvek nyilvántartását.

Fontosnak tartom, hogy a  könyvtár és könyvtáros  elsődleges feladata az legyen, hogy gyűjteményével, szolgáltatásaival és segítőkészségével hozzájáruljon az iskolában folyó oktató-nevelő munkához.


Biró Mária könyvtáros 

Molnár Tünde - webmaster