Szacsvay Imre jegyzőre emlékeztek OlaszibanMűsorral emlékeztek vasárnap délután a nagyvárad-olaszi református templomban megtartott istentisztelet keretében Szacsvay Imre mártírjegyzőre. Dénes István-Lukács esperes végzett igei szolgálatot, beszédet mondott Szabó Ödön történész, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke, felléptek a Szacsvay Imre Általános Iskola diákjai és Meleg Vilmos színművész.


A Lukács írása szerint való szent evangélium 6. részének 27-28. versei alapján („De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak”) hirdette Isten igéjét Dénes István-Lukács esperes, nagyvárad-olaszi református lelkész. Szószéki beszédében arra hívta fel a figyelmet: Isten országának alkotmányaként ismerhetjük ezt az igeszakaszt, amit Hegyi Beszédnek vagy Lukács megfogalmazása szerint Jézus mezei prédikációjának nevezhetünk. Az alaptörvény pedig nem más, mint egy állam belső szabályozása. Azaz alap – ahonnan kiindul minden, és ahova mindig vissza lehet térni, sőt vissza kell térni! Gyülekezeti életünket, illetve mindennapi társadalmi berendezkedésünket, mondhatni személyes életünket és egymáshoz való viszonyulásunkat is szabályozza tehát ez az ige. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek – hangzik a jézusi parancs, ami első hallásra megvalósíthatatlannak és kivitelezhetetlennek tűnik. Jézus azonban bebizonyította, hogy ez működőképes, gyakorlatba ültethető. Keresztény életünk ezért ennek a krisztusi parancsnak a visszatükrözése kell, hogy legyen, eszerint kell élnünk és cselekednünk, megmutatva a világnak, hogy lehet másképp is. „Szeretni, áldani, imádkozni! – ezek jellemezzék a mi hozzáállásunkat. Legyünk a föld sója, így építsük a közösségeinket, jobbá téve ezáltal a világot” – tanácsolta a tiszteletes ...


Felléptek zenés-irodalmi műsorral a Szacsvay Imre Általános Iskola diákjai és kórustagjai, a gyerekeket Pásztor Gabriella és Kiss Tünde tanárnők készítették fel. Meleg Vilmos színművész szavalataival az 1956-os hősök előtt tisztelgett, révén, hogy egy nappal korábban volt október 23-a. A templomi ünnepség után koszorúkat és virágokat lehetett elhelyezni Szacsvay Imre szobrának talapzatára.


A cikk írója: Ciucur Losonczi Antonius

A teljes cikk itt olvasható

Molnár Tünde - webmaster